ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

AZ EMELT DÍJAS TELEFONOS JÓSLÁS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI (ÁSZF)

Hatályos: 2020. szeptember 01.

 

 1. A Vállalkozás adatai és elérhetősége:

név: Liptai Kirilla

Adószáma: 67878815-2-39

Statisztikai számjele: 67878815-9606-231-19

 

Emelt díjas szolgáltatás telefonszáma: 06 90 602902

Szolgáltatás díja: bruttó 1016 Ft/perc

 

Ügyfélszolgálat:

telefon: 06 1 8772506

ügyfélszolgálat elérhetősége: hétfőtől péntekig 09:00-17:00

 

 1. A szerződés hatálya

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényesek a jósszolgáltatás keretében létrejövő valamennyi jogviszonyra. Az ÁSZF szabályozza a szerződéses viszonyt a Szolgáltató és a felhasználója között (a továbbiakban „Felhasználó”). Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag ezen ÁSZF alapján nyújtják. Az ÁSZF mindenkor hatályos formája a www.magiak.hu oldalon érhető el, illetve onnan letölthető. A díjköteles jósszolgáltatás igénybevételével a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Felhasználók kifejezetten lemondanak bármilyen a jelen ÁSZF-vel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek alkalmazásáról, kivéve, ha az ilyen eltérő feltételek használatát a Felhasználó részére írásban engedélyezik.

 

 1. A szerződés tárgya
  • A szerződés tárgya fizetős közvetítői szolgáltatás igénybevétele ezoterikus tájékoztatás érdekében. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatónak teheti fel azokat a kérdéseket, amelyekre választ vár, illetve kérhet bővebb és részletesebb elemzést/tájékoztatást a jövőjét vagy pillanatnyi élethelyzetét illetően. A telefonos jós szolgáltatás a hét minden napján 8:00-20 órában elérhető.
  • A Szolgáltató megbízhat harmadik személyt is a kapcsolatközvetítés technikai kivitelezésére.

 

 1. A szolgáltatás díja
  • A Szolgáltatást Magyarországról a Felhasználó emelt díjas telefonszámokon érhetik el. A Szolgáltatáshoz tartozó aktuális telefonszám(ok) és bruttó hívásdíj(ak) a médiafelületen olvashatóan feltüntetésre kerülnek.
  • A Szolgáltatás igénybevételével Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A felhasználó köteles azokat a díjakat is megfizetni, amelyek a vele együtt közösen felhasználó személyek által vagy illetéktelen használat során merültek fel, amennyiben az ilyen jellegű használat részére felróható.
  • A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének szabályai
  • A Szolgáltatást csak nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a 18. életévüket betöltötték, és akik a magyar jogszabályok szerint a saját nevükben jogosultak szerződés kötésére vagy más jogi kötőerővel rendelkező Jognyilatkozat megtételére. A Szolgáltatás telefonon történik.
  • A tanácsadások nem alkalmasak arra, hogy helyettesítsék az adott foglalkozáshoz tartozó szakértők professzionális tanácsát. Különösen a gyógyászati, pszichológiai, pszichiátriai, adó, pénzügyi vagy gazdasági területen nyújtott tanácsokat kell előzetes, tájékoztató jellegű információként kezelni. A felvilágosításból származó tanácsok követéséért, megfogadásért a tanácsadó nem felel. Minden Felhasználó és Tanácsadó ebben a tekintetben saját felelősségére cselekszik.
  • Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk: A Felhasználó nem jogosult – közvetlenül vagy írásban – tanácsot kérni befektetési lehetőségekre, értékpapír vételére és eladására, értékpapírok elemzésére és befektetésére vonatkozóan.
  • A Szolgáltató nem nyújt egészségügyi- és orvosi szolgáltatást, továbbá kórházi ellátást. A Szolgáltató nem alkalmas arra, hogy különböző betegségeket diagnosztizáljon, gyógyítson vagy gyógyszereket írjon fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyosabb egészségügyi problémák esetében javasolt felkeresni egy egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.
  • A Szolgáltató figyelembe veszi harmadik személyek kulturális és vallási beállítottságát. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy olyan személyeket kizárjon a szolgáltatásból, akik az ÁSZF rendelkezéseit megsértik, illetve akik maguknak nem megengedett módon előnyt szereznek, amennyiben ez a tisztességes eljárás és esélyegyenlőség alapján más Felhasználók érdekében szükségesnek látszik. A szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy telefonhívásokat megszakítson, amennyiben azok sértő, rágalmazó, bántó, fenyegető, obszcén, pornográf vagy bármilyen más módon törvénybe vagy jó erkölcsbe ütköző kijelentéseket tartalmaznak. A Szolgáltató a fentieken kívül fenntartja magának a jogot, hogy olyan Felhasználók, akik nyilvánvalóan nem alkalmasak arra, hogy a Szolgáltatóval beszélgetést folytassanak, mint pl. ittas állapotban lévők, elmebetegek, kiskorúak a Szolgáltatásból kizárja. Az ilyen esetek nem érintik a Szolgáltatás felhasználásból eredő díjigényt.
  • A tanácsadási szolgáltatás, illetve a technikai kapcsolat minőségének javítása érdekében, a felhasználó a szolgáltatás nem elfogatható hiányosságait vagy meghibásodásait a 06 1/8772509 alapdíjas telefonszámon jelezheti hétfőtől péntekig 09:00 órától 17:00 óráig.

 

 1. A Szolgáltató felelőssége

A szolgáltató nem felelős a felhasználó szélsőséges telefon használatáért.

A Szolgáltató alapvetően nem vonható felelősségre, olyan anyagi vagy eszmei károkra való hivatkozással, amelyek a felkínált információk használatából vagy nem használatából, illetve a hibás vagy hiányos információk felhasználásából erednek, feltéve, hogy a szolgáltatónak bizonyíthatóan nem róható fel szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás a fentiek tekintetében.

 

 1. Adatkezelés

A Szolgáltató adatokat nem kezel és nem továbbít harmadik személy felé adatokat.

 

 1. Záró rendelkezések

A szerződés nyelve magyar.

 

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni az ÁSZF érvényességének megjelölésével együtt.

DEVELOPER BAR